tjenester

hva kan vi hjelpe deg med

beskjæring

Vi vet hvordan trærne dine kan og bør beskjæres, uansett om det dreier seg om oppbyggingsbeskjæring av et nyetablert gatetre eller om det er en flere hundre år gammel eik.

felling

Vi har spesialkompetanse i seksjonsfelling og nedrigging av store trær. Vi får treet trygt ned uten at du trenger å bekymre deg for skader på personer eller gjenstander.

Arbotom

Med vår Arbotom kan vi ved hjelp av lydbølger måle råteomfanget inne i stammen eller kartlegge hovedrotsystemet til et tre uten å iverksette skadelige tiltak som prøveboring i stammen eller graving i rotsonen.

Graving i rotsonen og luftspade

Vi stiller gjerne som kontrollerende trepleiere ved graveprosjekter som berører rotsonen på bevaringsverdige trær. Vi har også luftspadeutstyr som gjør oss i stand til å avdekke røtter uten å skade dem. Luftspadegraving er relevant ved graving nær spesiellt verdifulle trær, kartlegging av røtter på en byggetomt, eller ved vurdering av skadeomfang av tidligere gravearbeieder.

planting

Å plante et tre er en investering for kommende generasjoner. I tillegg til selve plantejobben kan vi bistå med alt fra valg av planter ut fra funksjon og estetikk, jordprøver og vurdering av jordsmonn, kvalitetskontroll av planter før de settes i jorda og vi kan selvsagt også utføre etableringsskjøtsel på nyplanta trær.

risikovurderinger. TRAQ

TRAQ (Tree Risk Assesment Qualification) er en internasjonalt anerkjent metode for risikovurdering av trær. Vi er sertifisert til å benytte denne metoden og vi kommer gjerne og vurderer risikoen rundt ditt tre.

Marksikringsplaner

Vi lager marksikringsplaner som beskriver hvilke tiltak som må iverksettes for å bevare trær ved anleggsarbeider og byggeprosjekter.